ДАВСТАЙ

Давс бүхий: давстай ногоо (давсалж дарсан хүнсний ногоо) - Хажууд нь давстай ногоо, мантуу хоёр дэлгэрэнгүй...Д. Намдаг. Цаг төрийн үймээн., давстай хөрс (давсны агууламж их хөрс) - Гал тогоогоор оролдон удаж түдэлгүй жигнэсэн будаа жижиг махан хуурга халаан давстай ногоо хар цайтай өгчээ. Ц.Уламбаяр. Зовлон жаргал.

давстай ногоо давсалж дарсан хүнсний ногоо
давстай хөрс давсны агууламж их хөрс