ДАВТАГДААГҮЙ I

Давтагдах үйлд өртөөгүй - Намрын тэргүүн сард хонь, ямааны тарга бүрэн гүйцээгүй байдаг учраас гишгэгдэж дэлгэрэнгүй... Ж.Самбуу. Мал маллагааны арга туршлага.

Ижил үг:

ДАВТАГДААГҮЙ II