ДАВТАГДААГҮЙ II

Хэрэг явдал олон удаа болоогүй - Сайн зохиол гэдэг хүнд нэгийг хэлж бодогдуулж чадсан, урьд өмнө гарсан зохиол дэлгэрэнгүй... “Цог” сэтгүүл.

Ижил үг:

ДАВТАГДААГҮЙ I