ДАВТАГДАМХАЙ

1. Байн байн болох чанартай;


2. Давтахад сунах хавтгайрахдаа амархан.