ДАВСЛАХ

1. Давс түрхэх, давстай болгох, давс ба давсны уусмал хийж хадгалах, давсны амт оруулах: арьс давслах дэлгэрэнгүй...


2. Малд давс тавьж өгөх; давс ихтэй зүйл идүүлэх: хонь ямаагаа давслах (хонь, ямаагаа давс долоолгон хужирсааг гаргах), дэлгэрэнгүй...
3. [шилжсэн] Юмны хүчийг нэмэгдүүлэн хэтрүүлж ярих, бичих: давсалдаг хүн (юмыг хэтрүүлж ярьдаг хүн), давсалж бичих дэлгэрэнгүй...
арьс давслах идээлэх, шүүлэх
загас давслах муутгахгүй тул давс цацаж хадгалах
мах давслах шуузлах
нэхий давслах үнэр орох, өмхийрөхөөс хамгаалан давс ахиухан түрхэх
ногоо давслах даршлах
давсалсан өргөст хэмх даршилсан өргөст хэмх
хонь ямаагаа давслах хонь, ямаагаа давс долоолгон хужирсааг гаргах
тэмээгээ давслах тэмээндээ давс шүү идүүлэх
давсалдаг хүн юмыг хэтрүүлж ярьдаг хүн
давсалж бичих юмыг бодит байдлаас нь хэтрүүлж дэвэргэн бичих