ДАВСЖИЛТ

Давсжих үйлийн үр дүнг заасан нэр; нэг литр усанд ууссан давсны ерөнхий хэмжээ.