ДАВСЛАЛТ

Давслах үйлийн үр дүнг заасан нэр: давслалт дутуу (гүйцэд давслаагүй).