ДААТИЙ

Зөөлөн тохом: морины даатий (морь малд тохох зөөлөн тохом), эсгий даатий (эсгийгээр дэлгэрэнгүй...

морины даатий морь малд тохох зөөлөн тохом
эсгий даатий эсгийгээр хийсэн зөөлөн тохом