ДААТГАЛТАЙ

Даатгал байгаа, даатгал хийсэн: эрүүл мэндийн даатгалтай ажилтан (эрүүл мэндийн даатгалд хамрагдсан дэлгэрэнгүй...