даатгалын төлөөлөгч
улсын даатгалын үйл ажиллагааг зохион байгуулах, даатгалын тохиолдлыг тогтоох эрх бүхий байгууллагын нэрийн өмнөөс бусад үйл ажиллагааг гүйцэтгэх эрх, дэлгэрэнгүй...