АЙЛТГАХ
/ хүндэтгэл /

1. Дээд хүмүүст үг хэлэх, албан бичиг өргөх: айлтгах бичиг (д‎ээд газарт өргөн мэдүүлэх бичиг), дэлгэрэнгүй...


2. Биеэр саналаа илтгэх, учир явдлаа мэдүүлэх.

айлтгах бичиг

албан ёсоор дээд тушаалтанд өргөх бичиг

амрыг айлтгах

өөрөөсөө ахмад болон ихэс д‎ээдэс хүний мэндийг асууж мэдэх

хаанд айлтгах хааны сонорт хүргэх