АЙЛЧИН

Гаднаас ирсэн зочин, гийчин: айлчин ирэх (зочин ирэх), айлчин угтах (зочин угтах), дэлгэрэнгүй...

айлчин ирэх зочин ирэх
айлчин угтах зочин угтах
айлчин гийчин айлчлан ирсэн хүмүүс
айлчин зочин

уригдан ирсэн хүндэт хүн