АЙЛЧЛАЛ

1. Айлчлах үйлийн нэр;


2. Албан ёсоор өөр улс оронд зочлох явдал: төрийн айлчлал (төрийн зочлол), ажлын айлчлал (ажил хэргийн зочлол), дэлгэрэнгүй...
төрийн айлчлал төрийн зочлол
ажлын айлчлал ажил хэргийн зочлол
албан ёсны айлчлал

айлчлуулагч талын урилгаар хийгдэх айлчлал

найрсаг айлчлал

талууд бие биесийг харилцан хүндэтгэсэн айлчлал, зочлол