АЙЛЧЛАЛТ

Айлчлах үйлийн үр дүнг заасан нэр - Таны айлчлалт ямар байсныг бид мэдсэн гэв. Б.Ширэндэв. Сэрэл.