АЙЛЧЛАХ

1. Ураг удам, худ урагтаа зочлон очих - Удалгүй цагаан сар болж, ээж, ажаа хоёртойгоо охин хамт хөгшин аавындаа дэлгэрэнгүй... Д.Норов. Мөнхийн дуудлага., хадмындаа айлчлах (хадмындаа зочлох), хүргэнийдээ айлчлах (хүргэнийдээ зочлох);


2. Айлчлал хийх - Манай оронд албан ёсоор найрсгаар айлчилж байна. “Үнэн”сонин., дэлгэрэнгүй...
хадмындаа айлчлах хадмындаа зочлох
хүргэнийдээ айлчлах хүргэнийдээ зочлох
айлчлан тоглох зочлон тоглох
төлөөлөгчид айлчлах төлөөлөгчид зочлон ирэх
айлчлах зочлох хүрэлцэн ирэх, морилон очих