албан ёсны айлчлал

айлчлуулагч талын урилгаар хийгдэх айлчлал