амрыг айлтгах

өөрөөсөө ахмад болон ихэс д‎ээдэс хүний мэндийг асууж мэдэх