АЙЛТГУУЛАХ
/ хүндэтгэл /

Эрхэм дээд хүнээр үг хэлүүлэх - Надтай уулзахдаа заавал урьдаар айлтгуулах гэх явдалгүй гэв. дэлгэрэнгүй... үг айлтгуулах (эрхэм дээд хүнээр үг хэлүүлэх).