айлтгах бичиг
/ хүндэтгэл /

албан ёсоор дээд тушаалтанд өргөх бичиг