валютын үнэ
гадаад худалдааны гэрээний явцад тогтоогдсон ханш