ВААГ III:
/ амьтан /

вааг шувуу (соно нугас).

Ижил үг:

ВААГ I

ВААГ II: