ВААГ II:
/ амьтан /

вааг мэлхий (нэг зүйл мэлхий).

Ижил үг:

ВААГ I

ВААГ III: