ВААДАНСУУ
/ яриа /

Вааданд юм боох, ороох зантай: ваадансуу хүн (юм л болбол ваадан хэрэглэдэг хүн).