ВААЛ I

Будаа, гурил зэрэг хүнсний зүйл чийг авснаас болж тогтсон ногоовтор өнгийн хөвсгөр хөгц: ваал тогтох дэлгэрэнгүй...

ваал тогтох хөгц тогтох
будааны ваал будааны хөгц
Ижил үг:

ВААЛ II