ВААЛ II
/ ургамал /

Хөгц мөөгний нэг төрөл.

Ижил үг:

ВААЛ I