ВААДАНТАЙ

Вааданд ороосон: ваадантай ном (бөс даавуунд баринтагласан ном).