ВААГ I

1. Мэлхийн дуугарах дуу: вааг вааг дуугарах (мэлхий вааглах);


2. Мэлхийн дууг дуурайн дуугарах аялга үг - Вааг вааг гээд уншаад явжээ. Монгол ардын аман зохиолын дээж дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ВААГ II:

ВААГ III: