ВААГЛАХ

1. Мэлхий дуугарах: мэлхий вааглах (мэлхий вааг вааг дуугарах) - Намагт вааглах мэлхийгээ хүртэл дэлгэрэнгүй... Д.Урианхай. Нуга;


2. Мэлхийг дуурайн дуугарах, чанга хашгирч ярих.