ВАА I

Ялзарч гутаж байгаа чийгтэй юман дээр буй болон тогтсон үс мэт өчүүхэн мөөгөнцрүүд; хөгц: ваа тогтох дэлгэрэнгүй...

ваа тогтох хөгц тогтох
амны ваа амны эвгүй үнэр
Ижил үг:

ВАА II