БУРГАС

1. [ургамал] Улиасны язгуурын, голын хөвөөгөөр ургадаг, гулзгар уяхан мөчиртэй, нарийн навчтай, бутлан ургах нэгэн дэлгэрэнгүй...


2. Бургасан ой шугуй: шигүү бургас (өтгөн бургас) - Оройн дөрвөн цагийн орчим хасаг эргүүл булгийн эхний өтгөн шигүү бургасан дэлгэрэнгүй... Б.Нямаа. Арандалынхан;

3. Бургасаар хийсэн: бургасан адар (бургасаар сүлжиж хийсэн байшин хорооны дээвэр), бургасан тооно (бургасаар уньтай дэлгэрэнгүй...
бургас гөлөглөх бургасны соёо дэлгэрэх
бургасны гөлөг бургасны навч дэлгэрэн ургахын өмнөхөн гарах бяцхан ором
монгол бургас бургас мод
арчил бургас арц бургасны нэг зүйл
арц бургас улаан голтой, дүгрэг зузаан навчтай нэг зүйл модлог ургамал, хандгай иддэг, нумны дүгрэг ба урам хийнэ
саваан бургас голын хөвөө, элсэн дов, ой шугуйн хөвөө захын чийгтэй газар ургадаг бут мод
хүрэн бургас бор бургас
улаан бургас голын хөвөө, хээр тал, чийгтэй элсэрхэг газар ургадаг бут мод
уулын бургас хөвөө нь хөрөөний шүд мэт, ой дотор гол мөрний хөвөөгөөр ургадаг бут мод
шигүү бургас өтгөн бургас
бургасан адар бургасаар сүлжиж хийсэн байшин хорооны дээвэр
бургасан тооно бургасаар уньтай нь үргэлж хийсэн хатгамал тооно
бургасан хана бургасаар хийсэн гэрийн хана
бургасан хашаа бургас сүлжиж хийсэн хашаа
бургасан гэр

 1. Унь, хана, тооно зэргийг бургас модоор үйлдсэн гэр; 2. Бургас модоор сүлжин хийсэн хээрийн оромж