БУРГАХ

Цас нарийн ширхгээр бяцхан орох: тэнгэр бургах (цас бяцхан орох), цас бургах (цас дэлгэрэнгүй...

тэнгэр бургах цас бяцхан орох
цас бургах цас нарийн ширхгээр орох