АВТОКЛАВ

Даралттай уураар ариутгал хийх хэрэгсэл, аппарат, даралтат тогоо