АГНИСТ
/ шашин /

Бурхны шашны цадигт гардгаар дөтгөөр дияаны их бусын орон, үл зовоогчийн орон, хотол төгссөний орон, маш үзэхүйн орон, доор бусын орон нь хутагтын дэлгэрэнгүй...