АКСЕСУАР

1. Аливаа эд зүйл, техник хэрэгслийн туслах чанарын зүйл;


2. Дэлгэцийн бүтээлийн дүрд ашиглагдагч эд хэрэгсэл;
3. Уран зураг дахь туслах чанарын жижиг дүрс;
4. Хөгжмийн чимэглэл;
5. Хувцасны жижиг гоёо.