АКТУАРЧ

Даатгагчийн төлбөрийн чадварын төвшин, санхүүгийн тогтвортой байдлыг хангах зорилгоор учирч болзошгүй эрсдлийг урьдчилан үнэлж, эдийн засаг, дэлгэрэнгүй...