АДАГБАА
/ шашин /

Сиккимийн хаадын угсаагаар түшиг болгосон хэд хэдэн сүм хийдэд баримталж байсан шарын шашны нэг жижиг салбар.