АЖИГЪЯАН

Ажигъяан бажигъян (шагшин гайхахад хэрэглэх үг)