бөх хүн бүдүүн өвсөнд
/ зүйр цэцэн үг /
сэрэмж болгоомжгүй бол ямар ч хүн гэнэдэж мэднэ гэсэн санаа