ванилины сахар

ванилин болон элсэн чихрийн 1:100 харьцаатай хольц