баас хүрэх

а. Баас гарах болсон нь биед мэдэгдэх; б. Юманд баас наалдах