ЗЭЭРЭМДЭХ

ордос Хүн хар зууралдаж нооролдох - Энэ хүүхэд нэгмөсөн зээрэмдээд салахгүй. Боржигин Баярмэнд. Монгол хэлний нутгийн аялгууны өвөрмөц үгсийн судлал.