БУЛГААЛАХ
/ нутгийн аялгуу /

буриад Бултах, зайлах, мултрах: зориуд булгаалах (зориуд зайлах), гараас нь дэлгэрэнгүй... (гараас нь мултрах).