БУЛИМТРАХ
/ нутгийн аялгуу /

буриад Булааж авах, түрэмгийлэх, хүчирхэх: гараас нь булимтран авах (гараас нь булааж авах), дэлгэрэнгүй...