БУРЧИГНУУР
/ нутгийн аялгуу /

буриад Түргэн зантай, хуйсгануур, цухалдуу - Бурчигнуур зангаа барьсгээрэй, цугаараа хэлэлцэхэд маань дэлгэрэнгүй... Г.Гантогтох. Буриад аялгууны толь.