БУЦАЙДАХ
/ нутгийн аялгуу /

буриад Орооцолдох, ээдрэх - Буцайдсан утасны үзүүрийг барьсан хүн тавихгүй л оролддог биз дээ.дэлгэрэнгүй...