БУШГИХ
/ нутгийн аялгуу /

буриад 1. Бургилах: аргалын утаа бушгих (аргалын утаа бргилах), тоос шороо дэлгэрэнгүй... (тоос шороо босох);


2. Оргилох: булгийн ус бушгих (булгийн ус оргилох), бушгиж гарах (оргилж гарах);
3. Нэвчих, шүүрэх, лэвших: ус бушгих (ус нэвчих), хөлс нь бушгих (хөлс нь лэвших).