БУРЧИЛДАХ
/ нутгийн аялгуу /

буриад 1. Ээдрэх, зангирах, ороолдох: утас бурчилдах (утас ээдрэх);


2. Хунирах, атиралдах: хормой бурчилдах (хормой хунирах);
3. Үрчилдэх, урчилзах, мурчилзах - Чонын харахад чандага бурчилдаж, чонон тийш хялам хялам хийн харж явна гэнэ. Г.Гантогтох. Буриад аялгууны толь.