БУУРАВЧ
/ нутгийн аялгуу /

буриад Халуун үнс - Хаврын салхи савиртай цагт бууравчаа хичээх хэрэгтэй, нурам нь буураагүй бууравч дэлгэрэнгүй...Г.Гантогтох. Буриад аялгууны толь.