БУУРАВЧЛАХ
/ нутгийн аялгуу /

буриад Борлуулсан - Бүхлээр чанасан махны гадна тал нь болсон мэт борлосон мөртөө доторх нь шүүрхий дэлгэрэнгүй...Г.Гантогтох. Буриад аялгууны толь.