БУРЧИХ II
/ нутгийн аялгуу /

буриад Буцах, мэлзэх: бооцоогоо бурчих (бооцоогоо буцах), буруу харан дэлгэрэнгүй... (буруу харан буцах).

Ижил үг:

БУРЧИХ I